Elafonisos fishing, cruise, sailing

Vota questo negozio
(6 Voti)

Ελληνικά  English (UK)  Italiano  

 

Ελληνικά Ημερήσιες Κρουαζιέρες στην Ελαφόνησο και τα Κύθηρα - Ιστιοπλοΐα - Ψάρεμα - P.Aronis Cruises

Για όσους επιθυμούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν την ομορφιά της ελληνικής θάλασσας και των ακτών της, η εκδρομή με το ιστιοπλοϊκό σκάφος  Παναγιώτης - Ματίνα είναι η καλύτερη επιλογή!

Ο ασφαλής τρόπος πρόσβασης και προσέγγισης των κατά τα άλλα απρόσιτων ακτών, το ψάρεμα, οι καταδύσεις, το κολύμπι, η ομορφιά των μοναχικών και απόμακρων ακρογιαλιών και τα γραφικά λιμάνια της Ελαφονήσου και των Κυθήρων συνθέτουν το μωσαϊκό της απόλαυσης πού προσφέρει το ιστιοπλοϊκό σκάφος κατά την διάρκεια των πιο όμορφων και συγχρόνως οικονομικών διακοπών.

Ο γύρος της Ελαφονήσου μπορεί να διαρκέσει από μισή μέρα έως ολόκληρη μέρα κατ' επιλογή των επιβατών. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τις γύρω περιοχές (Μαραθιάς, Πλύτρα κλπ.). Επίσης, ο γύρος τον Κυθήρων διαρκεί 1 ημέρα για το βόρειο τμήμα, ενώ διαρκεί 2 μέρες για την περιήγηση όλου του νησιού. Η διαδρομή προς τη Μάνη διαρκεί το λιγότερο μια μέρα. Το σκάφος για όλες τις παραπάνω διαδρομές είναι στη διάθεση των επιβατών για όσες μέρες θέλουν. Κάθε διαδρομή πραγματοποιείται κατόπιν συνεννοήσεως με τον Skipper λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις καιρικές συνθήκες για ένα ευχάριστο ταξίδι με αρκετό χρόνο για κολύμβηση.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το σκάφος διατίθεται για όλη την Ελλάδα και ο πελάτης μπορεί να το ναυλώσει για όσες ημέρες θέλει μαζί βέβαια πάντα με τη συνοδεία του Skipper.

Το σκάφος μπορεί να εξυπηρετήσει έως 7 άτομα. Οι τιμές των διαδρομών παραμένουν οι ίδιες είτε πρόκειται για 1 άτομο είτε για 7 άτομα. Το ιστιοπλοϊκό διαθέτει 3 δίκλινες καμπίνες, μπάνιο, σαλόνι και κουζίνα.

Στις τιμές εκτός από το σκάφος περιλαμβάνονται ο Skipper, τα καύσιμα, εμφιαλωμένα νερά, καφέ και ελαφρύ φαγητό.

Μη χάσετε την ευκαιρία να βιώσετε μοναδικές στιγμές μαζί με την παρέα σας και να απολαύσετε τις διακοπές σας σε κόλπους μυστικούς και απόμερους με συντροφιά τον ουρανό και τη θάλασσα! 

 

English (UK) Daily Cruises in Elafonisos and Kythira - Sailing - Fishing - P.Aronis Cruises

For those who want to relax and enjoy the beauty of the Greek sea and its coastline, the excursion with the Panayiotis - Matina's sailing boat is the best choice!

The safest way of accessing and approaching the otherwise inaccessible shores, fishing, diving, swimming, the beauty of the lonely and distant beaches and the picturesque harbors of Elafonisos and Kythira consist the mosaic of pleasure offered by the sailing boat during the most beautiful and at the same time economic holidays.

The tour of Elafonisos can take half a day to a full day at the option of the passengers. The same applies to the surrounding areas (Marathias, Plytra, etc.). Also, the tour around Kythera takes 1 day for the northern part, while it takes 2 days to explore the whole island. The route to Mani lasts at least one day. The boat for all the above routes is available to passengers for as many days as they want. Each trip takes place in consultation with the Skipper, always taking into account the weather conditions for a pleasant trip with plenty of time to swim.

It is remarkable that the boat is available for the whole of Greece and the customers can charter it for as many days as they want along with the Skipper escort.

The boat can serve up to 7 people. Prices are the same for one or seven persons. The yacht has 3 double cabins, a bathroom, a living room and a kitchen.

Prices include also the Skipper, fuels, bottled water, coffe and light food.

Do not miss the chance to experience unique moments with your company and enjoy your holidays in secret and isolated bays with the companionship of the sky and the sea! 

 

Italiano Crociere giornaliere in Elafonisos e Kythira/Citera-Vela-Pesca- P.Aronis Cruises

Per coloro che desiderano rilassarsi e godere la bellezza del mare greco e delle sue rive, l'escursione con barca a vela Panagiotis - Matina è la scelta migliore!

Il modo sicuro per l'avvicinamento di spiagge che sarebbero diversamente inaccessibili, la pesca, gli immersioni subacquee, il nuoto, la bellezza delle coste lontane e solitarie e i porti pittoreschi di Elafonisos e Kythira compongono il mosaico dei piaceri che offre lo yacht durante le vacanze più belle e nello stesso tempo economiche.

Il tour di Elafonisos può durare da mezza o una intera giornata a seconda del desiderio di ciascuno. Lo stesso vale per le zone circostanti (Marathiás, Plytra, ecc.). Inoltre, il tour di Kythira dura circa 1 giorno per la parte settentrionale, mentre necessitano 2 giorni per esplorare l' intera isola. Il tempo necessario per andare a Mani non e meno di una giornata. La barca per tutte le rotte di cui sopra è disponibile per i passeggeri per il numero di giorni che vogliono. Ogni escursione con la barca deve essere programmata con lo Skipper, tenendo conto sempre le situazioni del tempo e lasciando sempre spazio per nuoto abbondante e altri piaceri dell' epoca.

Da notare che la barca si offre anche per altre destinazioni greche, oltre le soprannominate e non solo: il noleggiatore può avere a sua disposizione la barca con l' accompagnamento dello Skipper a seconda il loro accordo.

La barca può servire fino a 7 persone. I prezzi dei viaggi indipendentemente invariati dal numero dei passeggeri ma non oltre i sette. Lo yacht ha 3 cabine doppie, un bagno, un salotto e una cucina.

Il costo del noleggio include oltre la barca e lo skipper, anche i carburanti, acqua minerale, caffè e cibo leggero.

Non perdete l'occasione di vivere momenti unici con la vostra compagnia e godetevi le vostre vacanze nelle baie segrete e isolate con la compagnia del cielo e del mare!